Menu
Home Page

Christ the King Catholic Primary School

Ysgol Gynradd Crist y Brenin

Learning to Love. Loving to Learn

Dysgu caru, Dwlu dysgu.

Croeso i Ysgol Gynradd Crist y Brenin
  • Search
  • Translate

Ymadrodd Cymraeg

Ymadrodd Cymraeg 2019 (Summer 2019)

 

Dyddiad

Phrases

 

  29 Ebrill

Faint o’r gloch ydy hi?

What is the time?

Fine-t-or-glock-ud-uh-hee?

 

Mae hi’n pump o’r gloch / hanner awr wedi nawr.

It is 5 o’clock / half past 9.

My-heen-pimp-or-glock / hanna-our-wedi-now-r.

 

 

13 Mai

 

Pryd mae dy benblwydd dy?

When is your birthday?

Preed-my-duh-ben-bloyth-dee?

 

Mae fy mhenblwydd ym mis Tachwedd.

My birthday is in November.

My-fuh-men-bloyth-um-mees-tack-weth.

3 Mehefin

Sut oedd y tywydd?

What was the weather like?

Sit-oith-u-tuh-with?

 

Roedd hi’n bwrw glaw.

It was raining

Roy-th-heen-boo-roo-gl-ow

 

Doedd hi ddim yn heulog.

It was not sunny

Doy-th-hee-thim-un-high-log.

17 Mehefin

Wyt ti’n gallu wneud gymnasteg / jwdo?

Are you able to do gymnastics / judo?

Oit-teen-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-o?

 

Ydw dw i’n gallu wneud gymnasteg / jwdo.

Yes, I’m able to do gymnastics / judo.

U-doo-dween-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh.

 

Nag ydw, dw i ddim yn gallu wneud gymnasteg / jwdo

No, I’m not able to do gymnastics / judo.

Nag-udoo-dwee-thim-un-gaclee-oo-nide-gymnasteg / jood-oh.

1 Gorffenaf

Faint mae’n gostio?

How much does it cost?

Fine-t-mine-gost-ee-o?

 

Mae’n costio deg punt / ceiniog.

It costs 10 pounds / pence.

Mine – cost-ee-o – deg – pint / kine-ee-og

 15 Gorffenaf

Beth wyt ti’n mynd yn y gwyliau haf?

Where are you going in the summer holidays?

B-airth-oit-teen-min-d-un-u-gwill-ee-eye-half?

 

Dw i’n mynd i Ffrainc / Gorllewin Cymru / Sbaen

I’m going to France / West Wales / Spain

Dween-min-d-ee-frank / gor-clue-win / come-ree

 

Challenge!

Mewn awyren / car / carafan

In a airplane / car / caravan

m-ow-n-ar-wir-en / car / cara-fan

Top